Γ. Δροσίνη 16 Κηφισιά, 14562 

 215 5518963  - 695 544 5977
 
Ρινοπλαστική

Ρινοπλαστική

Τι είναι η ρινοπλαστική: Ρινοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση που επιτυγχάνει την ανάπλαση της μύτης και την τροποποίηση της εμφάνισής της για κοσμητικούς λόγους ή για την αποκατάσταση συγγενών, μετατραυματικών ή μετεγχειρητικών ανωμαλιών. Συχνά η δυσμορφία της μύτης συνοδεύεται από ανατομικές ανωμαλίες στο εσωτερικό της, γεγονός που προκαλεί δυσχέρεια της αναπνοής, ροχαλητό, ιγμορίτιδες και άλλες λειτουργικές διαταραχές. Σε μεγάλο ποσοστό οι διαταραχές αυτές οφείλονται στη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, στην υπερτροφία των ρινικών κογχών και άλλες παθήσεις της ρινός. Στις περιπτώσεις αυτές επιδιώκεται, ταυτόχρονα με την ανάπλαση της εξωτερικής εμφάνισης της μύτης, η διόρθωση των ανατομικών ανωμαλιών στο εσωτερικό της με στόχο την απόκτηση της επιθυμητής όψης αλλά και την ανακούφιση από τα συμπτώματα της δύσπνοιας, της ρινίτιδας και των άλλων ενοχλήσεων.

Λειτουργική ρινοπλαστική: Ο όρος Λειτουργική Ρινοπλαστική χρησιμοποιείται διεθνώς για να περιγράψει ακριβέστερα τον συνδυασμό της αισθητικής ανάπλασης με τη διόρθωση των εσωτερικών ανωμαλιών της μύτης. Η ρινοπλαστική είναι εξαιρετικά δημοφιλής επειδή, με την τροποποίηση των στοιχείων μιας μικρής αλλά συνεχώς ορατής στο μέσο του προσώπου ανατομικής ζώνης, επιτυγχάνει μεγάλη βελτίωση στο ύφος και στη συνολική εμφάνιση του ατόμου, χωρίς να προκαλούνται ορατές μετεγχειρητικές ουλές.

Ο χειρουργός που θα πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη ρινοπλαστική, εκτός από τις χειρουργικές του δεξιότητες, πρέπει να είναι γνώστης των ανθρωπομετρικών δεδομένων του προσώπου και κυρίως να διαθέτει καλλιτεχνικές και ψυχολογικές ικανότητες. Πρέπει να διαθέτει την αίσθηση του ωραίου!

Το επιθυμητό αποτέλεσμα: Από την άλλη μεριά, ο υποψήφιος για ρινοπλαστική πρέπει να είναι σε θέση να καθορίσει με ακρίβεια τις αλλαγές που επιθυμεί στη μύτη του και να τις υποδείξει στον χειρουργό του. Ο χειρουργός, αφού λάβει υπόψη του τις επιθυμίες του υποψηφίου, τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του προσώπου και ιδιαίτερα της μύτης του, το φύλο, το επάγγελμα και τον χαρακτήρα του, θα υποδείξει τις ενδεδειγμένες και τεχνικά εφικτές τροποποιήσεις στη μύτη του ασθενούς του. Μια «γαλλική» μύτη για παράδειγμα δεν θα ταίριαζε σε συνταγματάρχη! Αντίθετα, μια καλλίγραμμη μύτη εναρμονισμένη με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του προσώπου, θα προσδώσει γλυκύτητα και αρμονία ακόμα και σε ένα μέτριο πρόσωπο. Είναι γνωστό ότι η δύσμορφη μύτη αποσπά το βλέμμα του παρατηρητή και το απομακρύνει από άλλα ελκυστικά στοιχεία του προσώπου όπως είναι τα ωραία μάτια ή τα χείλη.

Τι περιλαμβάνει μια προεγχειρητική εκτίμηση: Ο Dr Κοτζαμπασάκης δίνει ιδιαίτερη έμφαση, στο στάδιο αυτό, με στόχο τον όσο το δυνατόν καλύτερο προεγχειρητικό σχεδιασμό της επεμβάσεως. Ενίοτε απαιτούνται περισσότερες από μία επισκέψεις, προεγχειρητικές φωτογραφίες και επεξεργασία τους στον υπολογιστή -με ειδικό πρόγραμμα- έτσι ώστε ο ενδιαφερόμενος να έχει μια κατά το δυνατόν ακριβή εικόνα του μετεγχειρητικού αποτελέσματος.

ρινοπλαστική

Όλες οι ρινοπλαστικές είναι ίδιες; Η ρινοπλαστική δεν είναι μια συγκεκριμένη, τυπική επέμβαση αλλά μια ομάδα μικρότερων επεμβάσεων και τεχνικών που επιλέγονται και εφαρμόζονται κάθε φορά, εξατομικευμένα, ανάλογα με το είδος και την έκταση της δυσμορφίας στο συγκεκριμένο άτομο. Συνήθως αφαιρούνται τμήματα οστού ή χόνδρου που προέχουν. Δεν είναι όμως σπάνιες οι περιπτώσεις που απαιτείται πρόσθεση ιστών, κυρίως αυτομοσχευμάτων από άλλα σημεία του σώματος ή ξένων βιοσυμβατών υλικών. Με το συνδυασμό των επιμέρους αυτών παρεμβάσεων ο χειρουργός είναι σε θέση να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή στην εμφάνιση της μύτης και στο ύφος του προσώπου.

Μπορεί να βελτιωθεί και η αναπνοή με μια επέμβαση ρινοπλαστικής; Εκτός από την αλλαγή στη μορφή της μύτης, η ρινοπλαστική μπορεί να διορθώσει λειτουργικές διαταραχές όπως είναι η στένωση ή η απόφραξη των ρωθώνων, η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, η υπερτροφία των ρινικών κογχών, η αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων, η αφαίρεση ουλών, ογκιδίων ή άλλων συγγενών και επίκτητων ανωμαλιών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της μύτης.

Η διαδικασία της ρινοπλαστικής: Η επέμβαση γίνεται στο χειρουργείο με γενική ή τοπική αναισθησία, διαρκεί 1-1,5 ώρα και απαιτεί παραμονή στην κλινική για 5-24 ώρες. Η μετεγχειρητική πορεία είναι ανώδυνη και καλά ανεκτή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 7-8 ημέρες. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σύνθετη δυσαρμονία στη μύτη και στο πηγούνι η ρινοπλαστική συνδυάζεται με πωγωνοπλαστική δηλαδή σμίκρυνση ή μεγέθυνση του τελευταίου. Η σύνθετη αυτή επέμβαση ονομάζεται προφιλοπλαστική και στοχεύει στην επαναφορά του προφίλ σε αποδεκτά ανατομικά και αισθητικά πλαίσια.

ρινοπλαστική 1
ρινοπλαστική 2
ρινοπλαστική 3
ρινοπλαστική 4
ρινοπλαστική 5
ρινοπλαστική 6
ρινοπλαστική 7
ρινοπλαστική 8
ρινοπλαστική 9
ρινοπλαστική 10
ρινοπλαστική 11
ρινοπλαστική 12
ρινοπλαστική 13
ρινοπλαστική 14
ρινοπλαστική 15
ρινοπλαστική 16
ρινοπλαστική 17
ρινοπλαστική 18
ρινοπλαστική 19
ρινοπλαστική 26
ρινοπλαστική 27
ρινοπλαστική 28
ρινοπλαστική 29
ρινοπλαστική 30
ρινοπλαστική 31
ρινοπλαστική 32
ρινοπλαστική 33
ρινοπλαστική 34
ρινοπλαστική 35
ρινοπλαστική 36
ρινοπλαστική 37
ρινοπλαστική 38
ρινοπλαστική 39
ρινοπλαστική 40
ρινοπλαστική 41
ρινοπλαστική 42
ρινοπλαστική 43
ρινοπλαστική 44
ρινοπλαστική 45
ρινοπλαστική 46
ρινοπλαστική 47
ρινοπλαστική 48
ρινοπλαστική 49
ρινοπλαστική 50
ρινοπλαστική 51
ρινοπλαστική 52
ρινοπλαστική 53
ρινοπλαστική 54
ρινοπλαστική 55
ρινοπλαστική 56
ρινοπλαστική 57
ρινοπλαστική 58
ρινοπλαστική 59
ρινοπλαστική 60
ρινοπλαστική 61
ρινοπλαστική 62
ρινοπλαστική 63
ρινοπλαστική 64
ρινοπλαστική 65
ρινοπλαστική 66
ρινοπλαστική 67

Συχνές ερωτήσεις

 • Διενεργούνται όλες οι εξετάσεις ΩΡΛ στο ιατρείο σας;

  Ναι, εκτός από πολύ εξειδικευμένες εξετάσεις ιλίγγου που γίνονται σε ειδικά κέντρα
 • Διενεργείτε συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ;

  Ναι. Τα φάρμακα και οι εξετάσεις σας μπορούν να συνταγογραφηθούν
 • Κάνετε ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα και ενδοσκοπίσεις;

  Ναι. Στο ιατρείο διενεργούνται και οι τρεις αυτές εξετάσεις
 • Εξετάζετε και παιδιά;

   Ναι, από την ηλικία των 6 και πάνω.  

Newsletter

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να ενημερώνεστε για τον χώρο της Ρινοπλαστικής & της Ωτορινολαρυγγολογίας

Menu